Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Ευρωπαϊκή έρευνα για την εμπειρία των νοσηλευτών ογκολογίας σχετικά με τον οξύ - παροξυσμικό πόνο και την αντιμετώπιση των επεισοδίων του

Ο Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ σας καλεί να συμμετέχετε στην παραπάνω έρευνα που διεξάγεται υπό την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ογκολογικής Νοσηλευτικής (EONS), θεωρώντας τη συμμετοχή σας σημαντική, τόσο για την επίτευξη των στόχων αυτής της έρευνας όσο και για τη βελτίωση της νοσηλευτικής πρακτικής στους χώρους εργασίας σας. Η  συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε από μια διεθνή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από έξι νοσηλευτές ογκολογίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον οξύ – παροξυσμικό πόνο και τη βελτίωση της αντιμετώπισής του στους ασθενείς με καρκίνο. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε 12 χώρες – μέλη της EONS, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και θα εξετάσει τις τρέχουσες νοσηλευτικές πρακτικές, αναζητώντας τα πιθανά ‘κενά’ ή και παραδείγματα σωστής διαχείρισης του προβλήματος στην ευρωπαϊκή νοσηλευτική κοινότητα. Σε δεύτερη φάση η ομάδα εργασίας πρόκειται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να διατυπώσει ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οξέος – παροξυσμικού πόνου και τη βέλτιστη δυνατή κλινική πρακτική.
Ευελπιστούμε για την πρόθυμη συμμετοχή σας σε αυτή την ερευνητική διαδικασία. Η πρόσβαση στην έρευνα είναι δυνατή Online μέσω σύνδεσης με την ιστοσελίδα της EONS. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010.

Από τον Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής