Περιοδική Έκδοση του Τομέα Εντατικής & Επείγουσας Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ (04-2019)


logoΠεριοδική Έκδοση του Τομέα Επείγουσας & Εντατικής (τεύχος 51) 
του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος
Μεσογείων 2, Γ’ Κτήριο, Πύργος Αθηνών, Αθήνα 1152