Περιοδική Έκδοση του Τομέα Εντατικής & Επείγουσας Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ (Τεύχος 52)


logoΠεριοδική Έκδοση του Τομέα Επείγουσας & Εντατικής (τεύχος 52) 
του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος
Μεσογείων 2, Γ’ Κτήριο, Πύργος Αθηνών, Αθήνα 1152