Τομέας Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής


Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ ιδρύθηκε το 1996 αρχικά ως Τομέας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) εκπροσωπώντας το σύνολο των νοσηλευτών που εργάζονταν σε ΜΕΘ ενηλίκων και παίδων αλλά και τμημάτων που παρέχονταν εντατική φροντίδα γενικότερα (ΜΑΦ, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τραύματος, Χειρουργική Μονάδα, Καρδιολογική κ.λπ).

Το 1997 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα Ευρωπαίων συναδέλφων για την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (EuropeanFederationofCriticalCareNursingAssociations, EFCCNa). Η EuropeanFederationofCriticalCareNursingAssociations ιδρύθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 1999 στο Βερολίνο και ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής ανήκει στα Ιδρυτικά Μέλη της. Έως και σήμερα, αποτελεί μέλος του ΔΣ της EFCCNa, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού πεδίου των νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας καθώς και στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Τομέας Μ.Ε.Θ. από το 1999, εντοπίζοντας την ανάγκη για μία συνεχή επαφή και ενημέρωση με το χώρο των Μ.Ε.Θ. εκδίδει το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο ο «Παλμός της Μ.Ε.Θ., το οποίο διανέμεται σε όλα τα μέλη του και σε όλες τις Μ.Ε.Θ. της χώρας.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε Ελληνικό Επίπεδο διαπιστώθηκε ότι οι έννοιες Επείγουσα, Κρίσιμη και Εντατική Νοσηλευτική έχουν μια άμεση μεταξύ τους προσέγγιση και έτσι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές Νοσηλευτικές Ενώσεις εκπροσωπούν όλους τους Νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους υγείας, που σχετίζονται με την κρίσιμη και εντατική φροντίδα.

Το 2001, η επιτροπή του Τομέα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αποφάσισε να συμπεριλάβει στα μέλη της, τους νοσηλευτές που εργάζονται σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του Τομέα γενικότερα σε χώρους που παρέχεται Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική. Μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΣΝΕ ο Τομέας διευρύνθηκε σε Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ), εκπροσωπώντας πλέον όλους τους νοσηλευτές που εργάζονται σε χώρους που παρέχεται Επείγουσα και Εντατική Φροντίδα συμβάλλοντας στην προβολή και αναγνώριση του σημαντικού ρόλου τους από την Πολιτεία και την κοινωνία.

Στόχοι του ΤΕΕΝ είναι:

  • Να προάγει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
  • Να προάγει την Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική μέσα από την έρευνα
  • Να πετύχει ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία μεταξύ των Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

Για την επίτευξη των στόχων του ο ΤΕΕΝ χρησιμοποιεί τα παρακάτω εργαλεία:

  • Την συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Επείγουσα και Εντατική νοσηλευτική μέσα από κύκλους μαθημάτων.
  • Την συνεργασία με τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια της χώρας, την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας
  • Την διοργάνωση κάθε δυο χρόνια του Επιστημονικού Συμποσίου του ΤΕΕΝ
  • Την δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών.
  • Την συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (EuropeanFederationCriticalCareNursingAssociations, EFCCNa).
  • Την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕΝ για εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Επείγουσα κσι Εντατική Νοσηλευτική όπως προσεχή συνέδρια, ημερίδες, μεταπτυχιακά προγράμματα κ.ά.
  • Την συμμετοχή των μελών σε ομιλίες, στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις σε συνέδρια και ημερίδες.

Για τον Τομέα ΕΕΝ

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιάκης, RN, MSc, PhD (C)