Διημερίδα Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Πληροφορίες συμμετοχής

Έναρξη Εκδήλωσης 28-09-2023 9:00 am
Λήξη Εκδήλωσης 29-09-2023 4:00 pm

Δεν αποδεχόμαστε πλέον εγγραφή για αυτή την εκδήλωση