Υπουργικές Αποφάσεις

1968 Κανονισμός Καθηκόντων Νοσηλευτικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.pdf
1987 Προδιαγραφές και Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης.pdf
1988 Όροι και Προϋποθέσεις για την Χορήγηση Τίτλου Ειδικότητας Νοσηλευτή.pdf
1991 Εκπαίδευση στη Νεφρολογία.pdf
1992 Όροι _ Προϋποθέσεις για Εκπαίδευση στη Νεφρολογία.pdf
1993 Αποκλειστικές.pdf
1993 Σύνθεση και Λειτουργία ΕΣΑΝ.pdf
1995 Ειδική Άδεια και Επίδομα στο Νοσηλευτικό Προσωπικό.pdf
1996 Εκπαίδευση στην Αιμοδοσία.pdf
1996 Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία.pdf
1996 Εκπαίδευση στην Ογκολογία.pdf
1996 Εκπαίδευση στο Χειρουργείο.pdf
1997 Καθορισμός Ελαχίστων Ορίων Προδιαγραφών για Ασφαλή Χορήγηση Αναισθησίας.pdf
2001 Συγκρότηση Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.pdf
2003 Τροποποίηση Λειτουργίας ΕΣΑΝ.pdf
2004 Αποδοχές Αποκλειστικών.pdf
2007 Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.pdf
2008 Αμοιβές Αποκλειστικών.pdf
2011 Βαρέα και Ανθυγιεινά Επεγγέλματα.pdf
2011 ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ.pdf
2011 Εφημερίες Νοσοκομείων ΥΥΚΑ.pdf
2012 Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας .pdf
2012 Εφημερίες Νοσοκομείων.pdf
2012 ΟργάνωσηΤΕΠ ΕΣΥ.pdf
2012 Συνταγογράφηση και Τιμολόγηση Φαρμάκων.pdf
2012 Τροποποίηση Αποδοχές Αποκλειστικών.pdf
2013 Αποκλειστικές Νοσοκόμες.pdf
2013 Τροποποίηση Αποκλειστικές.pdf
2014 Άδεια Άσκησης Βοηθού Νοσηλευτή.pdf
2014 Όρια Συνταγογράφησης Φαρμάκων.pdf
2014 Ανασφάλιστοι Πολίτες.pdf
2014 Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας ΝΠΙΔ ΟΤΑ.pdf