Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής - MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer)

Το συνεχώς διευρυνόμενο ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον για τη χρήση χημειοθεραπευτικών παραγόντων που χορηγούνται από το στόμα οδήγησε συναδέλφους νοσηλευτές, από την Τουρκία αρχικά και στη συνέχεια και από άλλες χώρες, να διερευνήσουν το ρόλο των νοσηλευτών στην εκπαίδευση των ογκολογικών ασθενών που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Έτσι, δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, η πρώτη από την Τουρκία το 2006 και η άλλη το 2007 με τη συμμετοχή 15 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ανέδειξαν την ανάγκη για εκπαίδευση αρχικά των νοσηλευτών ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και πλήρης εκπαίδευση των ασθενών σε δεύτερη φάση, καθώς και για την ανάπτυξη γραπτού εκπαιδευτικού υλικού για τους ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία από το στόμα. Επιπρόσθετα, παρείχαν τη βάση για την ομάδα εκπαίδευσης της MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) να προτείνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαιδευτικού εργαλείου για εφαρμογή σε αυτούς τους ασθενείς. Η πρώτη μορφή του εργαλείου αναπτύχθηκε από ομάδα ειδικών το 2007, ακολούθησαν οι τελικές διορθώσεις και το εργαλείο πήρε την οριστική του μορφή από 18 νοσηλευτές ογκολογίας από 14 χώρες το 2008 με συμμετέχουσα και τη χώρα μας (Πατηράκη Ελισάβετ, Παπαδούρη Άννα). Η συνεργασία του Τομέα Ογκολογίας του ΕΣΝΕ και του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ εστιάστηκε ακολούθως στη μετάφραση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού εργαλείου στην ελληνική γλώσσα και στη διεξαγωγή σεμιναρίου κατά το οποίο 40 νοσηλευτές ογκολογίας από όλη τη χώρα ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στην κλινική εφαρμογή του εργαλείου, δεσμευόμενοι να καταγράψουν και να αποστείλουν στοιχεία εφαρμογής και αξιολόγησης του εγαλείου προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα και να γίνουν βελτιώσεις. Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του σεμιναρίου και των αξιολογήσεων παρουσιάστηκαν κατά τη διεξαγωγή του 17ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Κλινικής Ογκολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης το 2009 στο οποίο συμμετείχε ο Τομέας, ενώ συνεκτιμήθηκαν στα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης του εργαλείου που προήλθαν από τα υπόλοιπα κράτη που συμμετείχαν. Το εργαλείο χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων νοσηλευτών ως εύχρηστο στην κλινική πράξη και σημαντικό ως μέσο εκπαίδευσης των ογκολογικών ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία από το στόμα. Η ελληνική μετάφραση του κλινικού εκπαιδευτικού εργαλείου της MASCC έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και είναι διαθέσιμη για όποιον επαγγελματία Υγείας ενδιαφέρεται να το εφαρμόσει. (www.mascc.org, guidelines and tools, MASCC Oral Agent Teaching Tool - MOATT, Greek translation).