Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας ΕΣΝΕ: κλινική ταξιδιωτική υποτροφία 2011 της EONS

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας του ΕΣΝΕ σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για την κλινική ταξιδιωτική υποτροφία 2011 της EONS (Ευρωπαϊκή Εταιρία Ογκολογικής Νοσηλευτικής). Η συγκεκριμένη υποτροφία εγκαινιάστηκε από την EONS το 2009 προκειμένου να υποστηρίξει νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στην ογκολογία στην απόκτηση κλινικής εμπειρίας μέσω επίσκεψης σε ογκολογικό κέντρο ή μονάδα του εξωτερικού. Η υποτροφία αποτελεί ευκαιρία διεύρυνσης της κλινικής εμπειρίας ταξιδεύοντας σε μια άλλη χώρα, επισκεπτόμενοι ένα ογκολογικό κέντρο και παρατηρώντας ένα περιβάλλον σχετικό με το κλινικό πεδίο απασχόλησης. Σκοπός της υποτροφίας είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η επαφή με τη βέλτιστη πρακτική και η εξερεύνηση νέων μεθόδων εργασίας. Η υποτροφία αφορά στην κάλυψη όλων των εξόδων που θα προκύψουν κατά την κλινική επίσκεψη στο εξωτερικό (εισιτήρια, διαμονή, δαπάνη για την επίσκεψη στον κλινικό χώρο κλπ.). Ευθύνη του αιτούντος είναι η οργάνωση της κλινικής επίσκεψης η οποία θα πρέπει να διαρκεί το λιγότερο μία εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες και για online αιτήσεις παρακαλείστε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.cancernurse.eu/awardsgrants/clinical_travel_grant.html