Ο ΕΣΝΕ συμμετείχε στο EU Nurses Focus Group for Chain of Trust Project που διοργάνωσε η EFN

Στις 17 Ιανουαρίου 2012, διοργανώθηκε στα γραφεία της EFN στις Βρυξέλλες το EU Nurses Focus Group for Chain of Trust Project (CoT). Δεδομένου ότι το πρόγραμμα CoT στοχεύει να αξιολογήσει την προοπτική των κύριων και τελικών χρηστών (ασθενείς, φαρμακοποιοί, γιατροί και νοσηλευτές) των υπηρεσιών telehealth σε ολόκληρη την ΕΕ, ο ρόλος του Focus Group των νοσηλευτών της ΕΕ ήταν να συμπληρώσει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα από την εθνική εμπειρία και τις πολιτικές στρατηγικές, και επιπλέον να συζητήσει και να συμφωνήσει σχετικά με ένα σύνολο πολιτικών συστάσεων για μια αποτελεσματική και ευρύτερη εφαρμογή του telehealth. Το Focus Group των νοσηλευτών της ΕΕ, που περιέλαβε τους νοσηλευτικούς φορείς, τους εμπειρογνώμονες και τους επιστήμονες, παρουσίασε και συζήτησε τα κύρια προϊόντα του  CoT από την προοπτική των νοσηλευτών. Η ομάδα αντάλλαξε επίσης τις απόψεις σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για το eHealth και την κατάσταση στις υπηρεσίες telehealth σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να θέσει τη βάση στον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν οι πολιτικές συστάσεις προς μια ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση. Ο ΕΣΝΕ συμμετείχε στο Focus Group των νοσηλευτών της ΕΕ και εξέφρασε την εθνική εμπειρία των νοσηλευτών για το eHealth όπως αυτή εκφράστηκε στο Εθνικό Εργαστήριο (National Workshop) που πραγματοποιήθηκε στις 05 Δεκεμβρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη.

Συμμετοχή ΕΣΝΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Chain of Trust" για το eHealth

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Chain of Trust που αφορά το eHealth. O Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα είναι το Thalassaemia International Federation (TIF). Το πρόγραμμα «Chain of Trust» άρχισε τον  Ιανουάριο του 2011.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σκοπό έχει να ανιχνεύσει τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τα οφέλη, τα προβλήματα και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιλυθούν αυτά, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών, σε σχέση με τις εφαρμογές τεχνολογιών eHealth στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού θα αποτελέσουν την εθνική εμπειρία που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή επιτροπή σαν background, προκειμένου να έχει μια αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά τις δυνατότητες εφαρμογών eHealth στις χώρες – μέλη, όταν θα λαμβάνει αποφάσεις για τη μελλοντική χρήση αυτών των εφαρμογών στο χώρο της υγείας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος διοργανώθηκε στις 05 Δεκεμβρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη ένα Εθνικό Εργαστήριο (National Workshop) στο οποίο συμμετείχαν οι επαγγελματικές ομάδες των νοσηλευτών, των γιατρών, των φαρμακοποιών καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών. Ο ΕΣΝΕ συμμετείχε στο National Workshop των νοσηλευτών με την πρόεδρο Ε. Κυρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Ε. Δούση, οι οποίοι συντόνισαν το εθνικό focus group των νοσηλευτών.

Το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε μια αξιολόγηση των απόψεων, των αναγκών, των οφελών και των εμποδίων σχετικά με το eHealth από την προοπτική των ασθενών, των γιατρών, των νοσηλευτών  και των φαρμακοποιών.

Μέσω μιας βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των κορυφαίων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της ΕΕ αυτές οι ομάδες χρηστών eHealth θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω των διάφορων μεθόδων που στρέφονται στη συγκέντρωση των ποιοτικών πληροφοριών και που οδηγούνται από μια συμμετέχουσα προσέγγιση.

Τελικά το πρόγραμμα θα στοχεύσει να ενισχύσει σημαντικά τα επίπεδα συνειδητοποίησης και εμπιστοσύνης για όλους τους βασικούς συμμέτοχους. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις θα αποτελέσουν ένα μοναδικό εργαλείο για να ενημερώσουν τις πολιτικές και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα.

Το έργο Chain of Trust  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημόσιας υγείας της ΕΕ και θα διαρκέσει 24 μήνες (μέχρι τον Δεκεμβρίου 2012). Η κοινοπραξία προγράμματος περιλαμβάνει τους ακόλουθους συνεργάτες: European Patients’ Forum (EPF, project leader), Standing Committee of European Doctors (CPME), Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), European Federation of Nurses Associations (EFN), Thalassaemia International Federation (TIF), Norwegian Centre for Telemedicine and Telecare (NST),
Latvian Umbrella Body for Disability Organisations (SUSTENTO).