ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ENSA


Ο ENSA  αναζητά νέα μέλη που θα ενταχθούν στο δυναμικό των ομάδων του και  θα συμβάλλουν στην καλύτερη εκπαίδευση φοιτητών αλλά και στην διεκδίκηση συμφερόντων των νοσηλευτών πρώιμης σταδιοδρομίας. Τα μέλη του Τομέα των Φοιτητών, και κατ΄επέκταση του ENSA, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής, με βασική προϋπόθεση το ενδιαφέρον για νέες εμπειρίες! Παρακάτω επισυνάπτονται τα αρχεία όπου περιγράφονται αναλυτικά οι ανοιχτές θέσεις καθώς και επιπλέον άλλες θέσεις του ENSA που είναι καλό να γνωρίζει όποιος είναι μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση που δίνεται παρακάτω μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου και την υποβάλλουν στο email: hello.ensa@gmail.com 

Σύντομα θα λάβουν ένα λινκ και έπειτα θα πραγματοποιηθεί μια συνέντευξη με σκοπό να πάρουν την εκάστοτε θέση. 

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνείτε με το παραπάνω email, η με την πρόεδρο του ENSA, Benedicte Molnes (president-ensa@outlook.com)

 

Information about applying to vacant positions in the European Early Career Nurses and Nursing Students

ENSA Application form