Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Μέλος του European Oncology Nurses Society & Μέλος του International Society of Nurses in Cancer Care

Σεμινάριο με θέμα: "Καλές πρακτικές για τη Ζωή μετά τον Καρκίνο"

Σεμινάριο με θέμα: "Καλές πρακτικές για τη Ζωή μετά τον Καρκίνο"

21 Φεβρουαρίου 2024, Πάτρα

Αφίσα

Πρόγραμμα Ημερίδας