Ημερίδες Τομέα Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών


 • 2016 - 2020

  • 2017 17η Νοσηλευτική Ημερίδα "Ο υφιστάμενος του σήμερα, ο προϊστάμενος του αύριο" (Αφίσα, Πρόγραμμα)

 • 2012 - 2016

  • 2013 12η Νοσηλευτική Ημερίδα "Εκπαιδεύοντας σε αξίες σε περίοδο κρίσης" (Αφίσα, Πρόγραμμα Α, Πρόγραμμα Β)

  • 2014 13η Νοσηλευτική Ημερίδα "Θετικό Εργαστηριακό Περιβάλλον των Νοσηλευτών: Πραγματικότητα ή Ουτοπία;" (Πρόγραμμα)

  • 2014 14η Νοσηλευτική Ημερίδα "Επενδύοντας σε αξίες σε περίοδο κρίσης" (Αφίσα, Πρόγραμμα Α, Πρόγραμμα Β)

  • 2015 15η Νοσηλευτική Ημερίδα "Κλινικά Προτόκολλα: Από την ιδέα στην πράξη" (Αφίσα, Πρόγραμμα)

  • 2016 16η Νοσηλευτική Ημερίδα "Ανθρωποκεντρικές Διαστάσεις Διοίκησης" (Αφίσα, Πρόγραμμα)

 • 2008 - 2012

  • 2009  4η Πανθεσσαλική Νοσηλευτική Ημερίδα "Ηγεσία & Νοσηλευτική: απόψεις, προβληματισμοί & προτάσεις βελτίωσης" (Αφίσα, Πρόγραμμα)

  • 2009 Νοσηλευτική Διημερίδα "Φροντίδα: η ευρύτητα του νοσηλευτικού ρόλου" (Αφίσα)

  • 2010  5η Πανθεσσαλική Νοσηλευτική Ημερίδα "Η Νοσηλευτική του σήμερα συναντά τις προκλήσεις του αύριο" (Αφίσα)

  • 2010  10η Νοσηλευτική Ημερίδα "Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: σύγχρονες τάσεις & πρακτικές" (Αφίσα)

  • 2011  11η Νοσηλευτική Ημερίδα "Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: Σύγχρονη Νοσηλευτική Πρακτική &Επιδιωκόμενοι Στόχοι" (Αφίσα, Πρόγραμμα)